งานพิมพ์ระบบดิจิตอล/ออฟเซ็ท


     งานพิมพ์ระบบดิจิตอล/ออฟเซ็ท เป็นกระบวนการพิมพ์ที่หมึกจะสัมผัสกับแผ่นเพลทแม่พิมพ์และกระดาษโดยตรงผ่านลูกกลิ้ง ซึ่งการพิมพ์ออฟเซ็ทเป็นการพิมพ์พื้นราบ ที่ใช้หลักการที่ว่าน้ำกับไขมันไม่รวมตัวกันในการสร้างงานพิมพ์ที่ต้องการ แต่สร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นเพลทแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์จะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพ และจะถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป ซึ่งจะทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง และเหมาะงานพิมพ์จำนวนมาก นอกจากนี้การพิมพ์ออฟเซ็ทยังมีเครื่องพิมพ์หลายขนาด จึงทำให้ได้งานพิมพ์ที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่น

  • เหมาะกับงานพิมพ์ จำนวนมาก
  • สามารถผลิตงานจำนวนมากในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า และใช้เวลารวดเร็วเมื่อพิมพ์งานในปริมาณมาก
  • สามารถผลิตงานพิมพ์ หน้ากระดาษที่มีขนาดใหญ่ และแกรมกระดาษที่มีความแข็งได้มากกว่า
  • สามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษหลังการพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างงานของเรา